image

VERZORGING

Ouderen, die op verzorging zijn aangewezen, zien het bejaardentehuis als laatste stap, die best wordt uitgesteld tot het écht niet anders meer kan.  Het bejaardentehuis wordt geassocieerd met het opgeven van individuele vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en privacy.

In 'Residentie Woluwedal' zullen we aantonen dat die angst ongegrond is.

De algemene aanpak wordt immers volledig afgestemd op de wensen en behoeften van mensen op leeftijd.  Het huishoudelijke reglement wordt gericht op verhoogde levenskwaliteit, niet op beperkingen. Door de integratie van een automatisch zorgdossier zullen de wensen en behoeften van de residenten daarenboven minutieus opgevolgd worden.
Overigens worden zij dag en nacht bijgestaan en geholpen door gediplomeerd personeel.

Om een huiselijk gevoel te creëren wordt de inrichting van de kamer voor een groot deel overgelaten aan de bewoner en zijn de bezoekuren vrij. Familie en vrienden zijn dus steeds welkom.

Dagelijks zullen we ons best doen om een gevarieerde maaltijd te serveren. We werken hiervoor met dagverse producten en een eigen keukenbrigade.
De animatoren zullen een brede waaier aan activiteiten aanbieden:  handwerken, film kijken, bloemschikken, zitdansen, muziek beluisteren, knutselen, …
De bewoners zijn uiteraard vrij al dan niet aan deze activiteiten deel te nemen. Suggesties zijn welkom!
Via de bewonersraad wordt inspraak verzekerd.

Leven met een familielid dat volledig afhankelijk wordt, is een zeer moeilijke opgave en resulteert vaak in ontgoocheling.

De persoon verliest greep op de dagelijkse situaties en komt terecht in een negatieve gevoelsspiraal. Thuisblijven is niet meer mogelijk en opname in een rusthuis is onvermijdelijk.

De verpleegkundigen en verzorgers zullen streven naar maximale comfortzorg voor bewoners die totaal afhankelijk zijn voor alledaagse handelingen (zich wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek … ). Kinesisten en ergotherapeuten zullen ook hun steentje bijdragen.

Leefgemeenschap

Dementie is een cognitieve achteruitgang (geheugenstoornissen, taalstoornissen, problemen met doelgericht handelen en het herkennen van vertrouwde dingen, …).
Beginnende dementie vraagt om een goede opvolging waarbij een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij het wassen, kleden, eten, toiletbezoek, … wordt nagestreefd.
Een uniforme aanpak door alle betrokken hulpverleners is daarbij noodzakelijk. In Residentie Woluwedal creëren we een aparte leefgemeenschap voor deze bewoners met aangepaste maaltijden, zorgen
en animatie om zo een maximale levenskwaliteit te garanderen.

FOTO'S

klik op het miniatuur om vergrote weergave te zien.